www.sofeer.nl Homepage (logo SHJ)
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
 
Home
Contact    Vragen en tips    Sitemap    English
 
Woordenboek
Spelling
Download
Sofeer
Nieuws

[ Spellingregels algemeen: Sofeer spellingwijzer ]

Omzetting van Engelse spelling naar Sofeer

[ deze pagina is nog in bewerking ]

[ klinkers en tweeklanken | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]

In de media zijn woorden van Hebreeuwse of Jiddisje herkomst vaak op zijn Engels gespeld. Bijvoorbeeld namen van Israëlische politici, artiesten of sporters, of Jiddisje begrippen in de Engelstalige literatuur. Wat is in zulke gevallen de correcte spelling in het Nederlands?

Hieronder geven we

 • een woordenlijst die voor veel voorkomende Engelse spellingen van veelgebruikte woorden het Nederlandse equivalent geeft;
 • algemene omzettingsregels, te gebruiken voor woorden die niet in de lijst staan.

Een alomvattende lijst die voor iedere Engelse spelling het bijbehorende Nederlandse equivalent geeft, is onmogelijk te geven, alleen al omdat in het Engels veel vrijheid bestaat wat betreft de spelling van woorden die afkomstig zijn uit het Hebreeuws of Jiddisj. Sommige woorden worden wel op tien of meer manieren gespeld. [noot 1]
 


Vuistregels voor omzetting van Engels naar Nederlands

I. klinkers en tweeklanken

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]

Let op klinkervarianten:
Vooral bij Jiddisje woorden geeft het Engels regelmatig de klank van een klinker anders weer dan het Nederlands: vergelijk Engels matzo, cobber, bubbe meise, yahrzeit met Nederlands (Sofeer): matse, gabber, bobbemaise, jortsait.
Ook binnen de Nederlandse spelling komen trouwens dergelijke variaties voor: froem - from, Tenach - Tanach.


Engels: "a"

Regel

Engels a wordt in het Nederlands a of aa.

 • Schrijf lange beklemtoonde a-klank als aa:
  1. in gesloten lettergreep ('metaarhuis', 'waats');
  2. in open lettergreep vóór ch, sj of ts ('kedaaches').
  In andere gevallen is spelling steeds a.
  Voor uitvoeriger uitleg: zie regels a of aa.

Opmerkingen:
In het Engels eindigen Jiddisje woorden soms op -a waar het Nederlands een -e schrijft: Eng. kishka, kishke = Ned. kisjke ('stoofschotel van orgaanvlees').

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)davardavar(woord, ding)
 kedacheskedaaches(angst)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: aa, ae, ai, au

Let op:

Als een opeenvolging van twee afzonderlijke klinkers is bedoeld krijgen Engels aa (steeds), ae (vaak), ai (soms) en au (soms) in het Nederlands een trema: aä, aë, aï, aü.
Zie regels trema.

Opmerking:
Waar een lange klinker of tweeklank is bedoeld, komt er géén trema: Asmodaeus, Caesarea, Isaias, Saul.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
 Aaronron-
 CanaanKann-
 IsraelIsrl-
 IshmaelIsml, Jisjml-
 Judaicajudaïca('joodse zaken')
 EmmausEmmaüs-

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "ay"

Regels

 1. ay vóór medeklinker:
  Engels ay vóór een medeklinker geeft Jiddisj ai, ei of ej weer.

  Voorbeelden:

   EngelsNederlands 
  (Jiddisj:)zaydezejde('grootvader')
   ShaynaSjeintje(vrouwennaam)
   trayftreife(ritueel niet-geoorloofd)
   laynlajenen(lezen van de Tora)

   
 2. ay vóór klinker:
  Engels ay vóór een klinker komt voor in Hebreeuwse woorden. De y geeft daar een j-klank weer.
  Zie verder onder [ j ].

  Voorbeelden:

   EngelsNederlands 
  (Hebr.:)ChayaChaja(vrouwennaam)
   MayaMaja(vrouwennaam)
   gershayimgersjajiem(bep. voordrachtteken)
   payotpeot(haarlokken)

   
 3. ay aan einde van een woord:
  (p.m.: geen voorbeelden bekend, ? ei, ej ?)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "e"

Regels

Engels e blijft in het Nederlands meestal e. Een lange ee-klank wordt soms ee (zie regels e of ee), een è-klank aan het eind van een woord kan als è worden gespeld (zie regels è), en een stomme e kan wegvallen (zie regels sjwa).

 • Klank [ee]. Schrijf in het Nederlands lange beklemtoonde ee-klank als ee:
  1. in gesloten lettergreep ('beet');
  2. in open lettergreep vóór ch, sj of ts ('Wajeesjev').
  In andere gevallen is spelling doorgaans e.
  Voor uitvoeriger uitleg: zie regels e of ee.
 • Klank [è]. Schrijf in het Nederlands een è-klank als e ('Negev'); echter aan het eind van een woord als è ('Menasjè').
  Voor uitvoeriger uitleg: zie regels è.
 • 'Stomme e' (klank "sjwa"). Basisregel: als de letter e kan worden weggelaten zonder dat een in het Nederlands ongebruikelijke medeklinkercombinatie ontstaat, laat de e dan weg.
  • In het Engels wordt soms géén e geschreven waar het Nederlands dat wel doet: (Eng.) 'Ktiv Male' = (Ned.) 'ketiev malee' (want "kt-" is ongebruikelijk aan het begin van een Nederlands woord).
  • Omgekeerd schrijft het Engels soms een e waar het Nederlands dat niet doet: (Eng.) 'terephah', 'terefah' = (Ned.) 'trefa' (want tr- is gangbaar in het Nederlands).
  Voor uitvoeriger uitleg (ook over bijzondere gevallen als 'nign'): zie regels sjwa.

Voorbeelden klank [ee]

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)betbeet, bet(letter 'b'; twee; huis)
 beth dinbeet dien(rabbinale rechtbank)
 baruch HaShembaroech Hasjeem(goddank)
 cohenkoheen(priester)
 gergeer(bekeerling)
 hechsherhechsjeer(koosjerverklaring)

Voorbeelden klank [è]

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)betbeet, bet(letter 'b'; twee; huis)
 getget(scheidingsakte)
 hechsherhechsjeer(koosjerverklaring)

Voorbeelden sjwa

 sephirahsfira(in kabbala: attribuut van God)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: ei, ey

Engels ei of ey geeft aan:

 • in Jiddisje woorden: de tweeklanken die in het Nederlands worden weergegeven door ei of ej (in enkele gevallen ai);
 • in Hebreeuwse woorden geeft de Engelse spelling ei de klank [ee] aan. Bijvoorbeeld in plaatsnamen met 'Beit' (uitgesproken als: 'Beet'; schrijfwijze in het Nederlands varieert).

Voor uitvoeriger uitleg: zie regels ei.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Jiddisj:)bubbe meise, bubbe-meisebobbemaise(opoeverhaal, kletspraat)
 dreideldrejdel(draaitolletje)
 feygelefejgele('vogeltje': homo, meisje)
 fleischigfleisjik(bereid met vlees)
 sheitelsjeitel(vrouwenpruik)
 shtreimelsjtreimel(bonthoed)
 treif, treife, treyf, treyfetreife(ritueel niet-geoorloofd)
 yahrzeitjortsait(herdenking sterfdag)
(Hebr.:)shalom aleichemsjalom alechem('vrede zij met u!')
 Tikkun Leil ShavuotTikoen Leel Sjavoeot(gebedswake voor Sjavoeot)
 Tishreitisjri(maand: september-oktober)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "i"

Regels

Engels i wordt in het Nederlands i of ie.

 • Schrijf lange beklemtoonde ie-klank als ie:
  1. in gesloten lettergreep ('briet') (echter 'i' in Jiddisje woorden van Duitse oorsprong: 'gefilte fisj');
  2. in open lettergreep vóór ch, sj of ts ('piechem').
  In andere gevallen is spelling steeds i.
  Voor uitvoeriger uitleg: zie regels i of ie.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)AshkanazimAsjkenaziem(Hoogduitse joden)
 beth dinbeet dien(rabbinale rechtbank)
 brit milahbriet miela(besnijdenis)
 tzitzit, tzitzithtsietsiet(kwasten aan gebedskleed)
(Jiddisj:)gefilte fishgefilte fisj(joods visgerecht)
(Askenaz. Hebr., Jiddisj:)brisbries(verbond)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "ie"

Regels

Als in het Engels met ie een lange [ie]-klank is bedoeld (Engels 'schlemiel', 'spiel'), blijft ie in het Nederlands gehandhaafd ('sjlemiel', 'sjpiel').

Als niet een lange [ie]-klank is bedoeld, maar een opeenvolging van twee afzonderlijke klinkers, zoals in Engels Daniel, Ezekiel, dan wordt in het Nederlands een trema toegevoegd: Danl, Ezechl.

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "iya"

Regel

Met Engels iya correspondeert in het Nederlands ia.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)aliyahalia(emigratie naar Israël; oproep voor Toralezing)
 Iyariar(maand: april-mei)
 sufganiyahsoefgania(soort oliebol)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "o"

Regels

Engels o wordt in het Nederlands o of oo.

 • Schrijf lange beklemtoonde oo-klank als oo:
  1. in gesloten lettergreep ('balboos');
  2. in open lettergreep vóór ch, sj of ts ('goochem').
  In andere gevallen is spelling steeds o.
  Voor uitvoeriger uitleg: zie regels o of oo.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Jiddisj:)kosherkoosjer(ritueel geoorloofd)
 mishpochamisjpooche(familie)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "oo"

In het Engels duidt oo een oe-klank aan, met name in Jiddisje woorden. In het Nederlands wordt dan oe gebruikt.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Jiddisj:)schmoozesmoes, sjmoes; smoezen, sjmoezen(praatje; besmuikt praten)
 schnooksjnoek(sukkel)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "ou"

Engels ou correspondeert met Nederlands ou (in enkele gevallen au) (Jiddisje tweeklank).
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels au, ou.

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: oi, oy

Engels oy (soms oi) correspondeert met Nederlands oi (echter oj in goj en daarvan afgeleide woorden).
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels oi.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)goiimgojiem(niet-joden)
(Hebr.; Jiddisj:)goygoj(niet-jood)
(Jiddisj:)oyoi('ach!')

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "u"

Engels u correspondeert met Nederlands oe (behalve bij enkele woorden waar in het Nederlands een u gebruikelijk is, zoals 'cherub', 'halleluja', 'Jeruzalem').
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels oe of u.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)BaruchBaroech(Bijbelse naam)
 baruch HaShembaroech Hasjeem(goddank)
 Chumashchoemasj(gebonden Toraboek)
 chuppachoepa(baldakijn; huwelijk)
 illui, iluyiloei(geniaal persoon)
 NetanyahuNetanjahoe(Israëlisch politicus)

[ a | aa, ae, ai, au | ay | e | ei, ey | i | ie | ia, iya | o | oo | ou | oi, oy | u | medeklinkers | overige schrifttekens || Woordenlijst ]II. medeklinkers

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: ch, kh, h, ḥ

Regels

 • ch. Waar in het Engels in Hebreeuwse of Jiddisje woorden een ch wordt geschreven, is vrijwel altijd de ch-klank als in Bach, Loch, kachel bedoeld. In het Nederlands blijft dat ch (in enkele gevallen g, zie regels ch of g).
  In Jiddisje woorden kan bij uitzondering de klank [tsj] zijn bedoeld (Eng. cholent = Ned. tsjolent, 'sjabbatsmaaltijd'), maar daarvoor is gebruikelijker de spelling tch (Eng. mentch = Ned. mentsj, 'integer mens').
  (In Hebreeuwse woorden komt de klank [tsj] niet voor.)
 • kh. Engels kh correspondeert met Nederlands ch.
 • ḥ (h met punt eronder). Correspondeert met Nederlands ch.
 • h (h zonder punt eronder). Engels h staat voor verschillende klanken (h, ch of niets), zie Engels: h.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Jiddisj:)tochestoges(achterste)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: f, ph

Regels

Engels ph wordt in het Nederlands f, Engels f blijft in het Nederlands f.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels f of ph.

Let op: Het Engels schrijft soms dubbel-f waar het Nederlands een enkele f schrijft, en omgekeerd.
Zie: enkele of dubbele medeklinker.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.-Ned.:)teraphimterafim(godenbeeldjes)
 JaphethJafet(Bijbelse naam)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "h"

Regels

In het Engels kan de letter h drie klanken weergeven: h, ch of niets.

 • h. Meestal wordt met h de klank [h] bedoeld. Ook het Nederlands schrijft dan h.
 • (niets) Een h aan het eind van een woord wordt doorgaans niet uitgesproken. In het Nederlands wordt dan géén h geschreven.
 • ch. Bijbelse namen die op een [ch]-klank eindigen, worden in het Engels traditioneel met een h gespeld: Noah, Terah, Manoah. In het Nederlands wordt dat steeds -ch: Noach, Terach, Manoach.
  Ook in andere woorden (vooral eigennamen) kan een h de klank [ch] voorstellen. Als er een punt onder de h staat (ḥ) is dat zeker het geval. In al die gevallen wordt in het Nederlands ch geschreven, tenzij in het Nederlands een spelling met h gebruikelijk is.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels h.
Zie voor combinaties met h ook bij: ch, kh, ph, sch, sh, š, th, zh.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.-Ned.:)Kabbalahkabbala(mystieke joodse leer)
 behemothbehemot(monsterdier, 'nijlpaard')
 Haggadahhagada(verhaal voor sederavond)
 NoahNoach(Bijbelse naam)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: k, c, q

Regels

Engels c of q wordt in het Nederlands k. Engels k blijft in het Nederlands k.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels k of q.

Let op: Het Engels schrijft soms dubbel-k of dubbel-c waar het Nederlands een enkele k schrijft, en omgekeerd: Engels Succoth wordt in het Nederlands Soekot.
Zie: enkele of dubbele medeklinker.

Let op: Engels Ezekiel (profeet) wordt in het Nederlands Ezechiël..

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)sheqel, shekelsjekel(gewicht, munt)
 IsaacIsaäk(Bijbelse naam)
 JacobJakob(Bijbelse naam)
 SuccothSoekot(Loofhuttenfeest)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: sch, sh, š

Regels

Engels sch of sh of š (s met hacek) wordt in het Nederlands sj.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels s-klanken: sj.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)shamashsjamasj(aansteekkaars)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "th"

Regels

Engels th wordt in het Nederlands t.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels t of th.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)beth dinbeet dien(rabbinale rechtbank)
 AnathothAnatot(Bijbelse stad)
 EstherEster(Bijbelse naam)
 kashruthkasjroet(ritueel geoorloofd zijn)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: tz, ẓ, ṣ

Regels

Engels tz of of (z of s met een punt eronder) wordt in het Nederlands ts.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels ts.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)tzitzit, tzitzithtsietsie>t(kwasten aan gebedskleed)
(Jiddisj:)blintzblintse(pannenkoekje)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: v, w, b

Regels

Engels v wordt in het Nederlands v of w.
Voor precieze regels: zie regels w of v.

Engels b blijft in het Nederlands b.

Let op:

 1. Bij enkele woorden komt in het Engels zowel spelling met b als met v voor. Voorbeeld: Ab = Av (maand).
   
 2. Het Engels schrijft soms een dubbele medeklinker waar het Nederlands een enkele schrijft, en omgekeerd.
  Zie: enkele of dubbele medeklinker.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Jiddisj:)------(---)
 ------(---)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: y, j

Regels

Engels y wordt in het Nederlands j.
Uitzondering: y na i vervalt in het Nederlands. Dus Engels -iya- wordt in het Nederlands -ia-. Zie regels iya.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels j.

Engels j blijft in het Nederlands j.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.-Ned.:)JerusalemJeruzalem 
(Hebr.:)Benjamin NetanyahuBenjamin Netanjahoe(Israëlisch politicus)
(Jiddisj:)YiddishJiddisj, Jiddisch(taal)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: "zh"

Regels

Engels zh (komt alleen voor in Jiddisje woorden) wordt in het Nederlands zj.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels zj.

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: overige medeklinkers

Regels

Deze letters (d, g, l, m, n, p, r, s, t, z) geven geen problemen: in het Nederlands wordt dezelfde letter gebruikt als in het Engels.

Maar let op: Het Engels schrijft soms een dubbele medeklinker waar het Nederlands een enkele schrijft, en omgekeerd.
Zie: enkele of dubbele medeklinker.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)shidduchsjidoech(huwelijk)
 chuppachoepa(baldakijn; huwelijk)
 illui, iluyiloei(geniaal persoon)
 niddahnida(menstruerende vrouw; onreinheid)
(Bargoens:)ganef, gonophgannef(dief)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]


Engels: enkele of dubbele medeklinker

Regels

Het Engels schrijft soms een dubbele medeklinker waar het Nederlands een enkele schrijft, en omgekeerd.

 • Regel: In het Nederlands wordt alleen een dubbele medeklinker geschreven na een korte beklemtoonde medeklinker, behalve bij de "nomina segolata".
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels verdubbeling medeklinkers.

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)shidduchsjidoech(huwelijk)
 SuccothSoekot(Loofhuttenfeest)
 hazzanchazan(voorzanger)
 chuppachoepa(baldakijn; huwelijk)
 illui, iluyiloei(geniaal persoon)
 niddahnida(menstruerende vrouw; onreinheid)
 gabbaigabai(toezichthouder synagogedienst)
(Bargoens:)ganef, gonophgannef(dief)

[ klinkers en tweeklanken | b | ch, kh, ḥ, h | f, ph | h | k, c, q | sch, sh, š | th | tz, ẓ | v, w | y, j | zh | ' | overige medeklinkers | enkele of dubbele medeklinker | overige schrifttekens || Woordenlijst ]III. overige schrifttekens

[ klinkers en tweeklanken | medeklinkers | hoofdletter | koppelteken | apostrof, trema || Woordenlijst ]


Hoofdletters

Regels

Het Engels verschilt van het Nederlands in het gebruik van hoofdletters:

 • Soms gebruikt het Engels een hoofdletter waar het Nederlands een kleine letter gebruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij namen van maanden, dagen (Eng. Sabbath, Ned. sabbat), instellingen (Sanhedrin), titels e.d.
 • In het Engels kan een hoofdletter binnen een woord staan (HaShem, haBen). In het Nederlands kan alleen de eerste letter van een woord de hoofdletter krijgen (Hasjeem, haben).
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels hoofdletters

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)baruch HaShembaroech Hasjeem(goddank)
 pidyon haBenpidjon haben(ritueel bij eerstgeboren zoon)
 Avav(maand)

[ klinkers en tweeklanken | medeklinkers | hoofdletter | koppelteken | apostrof, trema || Woordenlijst ]


Koppelteken

Regels

Het Engels gebruikt soms een koppelteken (streepje) in eigennamen. Het Nederlands gebruikt daar een spatie.
Voor uitvoeriger uitleg: zie regels koppelteken

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
 Baal-Shem-TovBaäl Sjem Tov(stichter chassidisme)
 Succoth-BenothSoekot Benot(Babylonische godheid)

[ klinkers en tweeklanken | medeklinkers | hoofdletter | koppelteken | apostrof, trema || Woordenlijst ]


Apostrof, trema

Regels

Het Engels kan een apostrof gebruiken (of een apostrofachtig teken: halve cirkel alef, ajin, superschrift c) om een alef of ajin weer te geven: Ba'al, Bacal. Het Nederlands laat dit teken weg en gebruikt indien nodig een trema (bij klinkerbotsing): Baäl.
Voor uitvoeriger uitleg zie regels trema

Voorbeelden

 EngelsNederlands 
(Hebr.:)Nevi'imNeviiem('Profeten': tweede hoofdafdeling Tora)
 Ba'al, BaalBaäl(god, 'heer')
(Aramees:)Bava Metzi'aBava Metsia, Baba Metsia(traktaat, over eigendomsrecht)

[ klinkers en tweeklanken | medeklinkers | hoofdletter | koppelteken | apostrof, trema || Woordenlijst ]


[ spellingregels omzetting | naar boven ]Woordenlijst Engels - Nederlands

[ Omzettingsregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

A

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Aaron (Aharon)(Bijbelse naam)AäronAharon  
Ab (Av)(1. 'vader'; 2. maand) av  
abba('vader') abba  
Abbethdin (Abbetdin, abbethdins, abetdins)('vice-voorzitter sanhedrin') av beet dien  
Abel(Bijbelse naam)AbelHevel  
Abib(maand)abibaviev  
Abigail(Bijbelse naam)AbigaïlAvigajil  
Abimelech(Bijbelse naam)AbimelechAvimelech  
Abraham (Avraham)(Bijbelse naam)AbrahamAvraham  
Abram(Bijbelse naam)AbramAvram  
Achab(Bijbelse naam)AchabAchav  
Adah(Bijbelse naam)AdaAda  
Adar(maand)adaradar  
Adonai('mijn Heer') Adonai(addenoi, addenom) 
afikomen('verstopte matse') afikomanafikomenafikoumon (Asjkenazisch Hebr.)
Ahab(Bijbelse naam)AchabAchav  
Ahasuerus('Wandelende jood')Ahasverus   
Ahaz(Bijbelse naam)AchazAchaz  
Aidenn (Eden)('paradijs')EdenEden  
aleph(letter) alefalef, ollef 
aliyah('emigratie; oproep voor Toralezing') aliaalieë 
alleluia('prijst de Heer')hallelujahaleloeja  
Amidah(gebed) Amida  
Amos(Bijbelse naam, profeet)AmosAmos  
Arie(mnl. voornaam) Arjee  
Ariel(Bijbelse naam)AriëlAriël, Arieel  
Armageddon('eindstrijd')Armageddon   
Asa(Bijbelse naam)AsaAsa  
Asher(Bijbelse naam)AserAsjer  
Ashkanazim('Hoogduitse jood')Asjkenazi (mv. Asjkenazi's)Asjkenazi (mv. Asjkenaziem)  
Asmodaeus('duivel, kwajongen') (asjmedai)(asjmedai) 
Av (Ab)(1. 'vader'; 2. maand) av  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


B

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Baal(god, 'heer')Baäl, baälBaäl, baäl  
Baal-Shem-Tov(stichter chassidisme) Baäl Sjem Tov  
Babel(Babylon)BabelBavel  
bagel(broodje)  bagel, begel 
bar mitzvah('meerderjarigheid') bar mitswabar mitswe 
Barak(Israëlisch politicus) (Barak, Ehoed)  
Baruch(Bijbelse naam)BaruchBaroech  
baruch HaShem('goddank') baroech Hasjeem boroech Hasjeim (Asjkenazisch Hebr.)
bat mitzvah('meerderjarigheid') bat mitswabas mitswe 
Bathsheba(Bijbelse naam)BatsebaBat Sjeva  
Bava Metzi'a(traktaat)   Baba Metsia, Bava Metsia (Aramees)
Beelzebub (lord of the flies)(god)Beëlzebub, Beëlzebul, Baäl-ZebubBaäl Zevoev  
behemoth('monster')behemotbehemot  
ben('zoon') ben  
Benjamin(Bijbelse naam)Benjamin   
bentsh (bentsher)('zegenen, dankgebed zeggen')  bensjen 
bet(letter) beet, bet, veetbeis 
beth din('rabbinale rechtbank') beet dien  
beth hamidrash('leerhuis voor Torastudie') beet midrasj, beet hamidrasjbeismedresj, besmedresj 
bethel(plaatsnaam)(Betel)(Beet El)  
Bethlehem(plaatsnaam)BetlehemBeet Lechem  
Bilhah(Bijbelse naam)BilhaBilha  
blintz('pannenkoekje')  blintse 
bris('verbond; besnijdenis') brietbriesbries (Askenazisch Hebr.)
brit milah('besnijdenis') briet mila, briet hamilabries miele, bries hamiele 
bubbe('grootmoeder')  bobbe 
bubbe meise (bubbe-meise)('grootmoeder-verhaal' (boek, klets)  bobbemaise 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


C

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Cain(Bijbelse naam)KaïnKajin  
Caleb (Kaleb)(Bijbelse naam)KalebKaleev  
Canaan(gebiedsnaam)KanaänKenaän  
Carmel(naam van berg)KarmelKarmel  
challah('gevlochten brood') chalachalle 
chametz('bep. gegist deeg') chameetschometschomeits (Asjkenazisch Hebr.)
chaverim('vrienden') chaveer (mv. chaveriem)chavverchover (Askenazisch Hebr.), (gabber) (Bargoens)
chaya(eigennaam) Chaja  
Chazal('geleerden') Chazal  
chazzer('varken')  chazzer 
cheder (heder)('Hebr. lagere school') chedercheider 
cherub (cherubim, cherubs)(engel)cherubkeroev  
Cheshvan(maand) chesjvan  
cholent('sabbatsmaal')  tsjolent, tsjolnt, tsjoelent 
Christ('zoon van God')Christus   
Chumash('Tora') choemasjchoemesj, chommesj 
chuppah('baldakijn; huwelijksplechtigheid') choepachoppe 
chutzpah (chutzpadik)('brutaliteit') choetspagotspe 
cobber('maat') chaveerchavvergabber (Bargoens)
cohen (kohen, Cohen)('joods priester') koheen  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


D

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
dagesh('punt in Hebr. letter') dageesj  
Dan(Bijbelse naam)DanDan  
Daniel(Bijbelse naam)DaniëlDaniël, Danieel  
daven('bidden')  davvenen 
David(Bijbelse naam)DavidDavied  
Deborah(Bijbelse naam)DeboraDevora  
Delilah(Bijbelse naam)DelilaDelila  
Dinah (Dina)(Bijbelse naam)DinaDina  
dreidel('draaitolletje')  drejdel 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


E

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Ebenezer(Bijbelse naam)Eben-Haëzer, EbenhaëzerEven Haëzer  
Eber(Bijbelse naam)EberEver  
Eden (Aidenn)('paradijs')EdenEden  
Eli(Bijbelse naam)EliEli  
Eliezer(Bijbelse naam)EliëzerEliëzer  
Elijah(Bijbelse naam)EliaEliahoe  
Elisha(Bijbelse naam, profeet)ElisaElisja  
Elkanah(Bijbelse naam)ElkanaElkana  
Elohim('God') Elohiem  
Elul(maand)eluleloel  
Enoch(Bijbelse naam)HenochChanoch  
ephah(inhoudsmaat)efaefa  
ephod('priesterkleed')efodefod  
Ephraim(Bijbelse naam)EfraïmEfrajim  
eruv('gebied met religieuze vrijstelling')eroev  ngeroeb (Sefardisch Hebr.)
Esaias(Bijbelse naam)JesajaJesajahoe  
Esther(Bijbelse naam)EsterEster  
Ethan(Bijbelse naam) Etan  
Ezekiel(Bijbelse naam)EzechiëlJechezkel  
Ezra(Bijbelse naam)EzraEzra  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


F

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
fleischig('met vlees bereid')  fleisjik 
frum('vroom')  froem, from 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


G

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
gabbai('assistent in synagoge') gabaigabbe 
Gabriel (Gabrielle)(engel; voornaam)GabriëlGavriël, Gavrieel  
Gad(Bijbelse naam)GadGad  
Galilee(gebiedsnaam)GalileaHagaliel  
ganef (gonoph)('dief')   gannef, ganneven (Bargoens)
Gaon('wijze') gaon  
Gaza(plaatsnaam)GazaAza  
gefilte fish('visgerecht')  gefilte fisj 
Gehenna('hel')Gehenna, Ben-Hinnomdal, HinnomdalGehinom, Gee Ben Hinom, Gee Hinom  
gemach('hulpfonds') gemach  
Gemara (Gemarist)('Talmoed')  GemoreGemara (Aramees)
ger('bekeerling') geer  
gerah(gewichtsmaat)geragera  
gerim(mv. geer) geriem  
Gershom(Bijbelse naam)GersomGersjom  
get (mv. gittim)('echtscheidingsakte') get (mv. gitien)  
Gideon(Bijbelse naam)GideonGidon  
Gilead(Bijbelse naam)GileadGilad  
gimel(letter: 'g') gimelgimel 
glatt('soort koosjer')  glat koosjer 
golem('door spreuk tot leven gewekt wezen') golem  
gonoph (ganef)('dief')   gannef, ganneven (Bargoens)
goy('niet-jood') gojgoj 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


H

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Hagar(Bijbelse naam)HagarHagar  
Haggadah('verhaal van uittocht uit Egypte') hagadahagode 
haimish('gezellig')  heimisj 
Halacha('voorschrijvend deel mondelinge Tora') halacha  
hallelujah('prijst de Heer')hallelujahaleloeja  
hamantasch (hamantash, hamentasch, hamentash)('gevuld baksel')  hamantasjen, homentasjen 
Hannah (Chana, Ann, Anna, Anne, Annette)(Bijbelse naam; voornaam)HannaChanna  
Hanukkah('Inwijdingsfeest')ChanoekaChanoeka  
hanukkiah (hanukkiahs)('negenarmige kandelaar')chanoekiachanoekia  
haphtarah('lezing uit Profeten') haftarahaftore 
haroseth('gerecht met fruit en noten') charosetcharouses 
HaShem('(de Naam:) God') Hasjeem  
Hassidism (Hasidism, Hasidic, Hassid, Hassidic, Hassidic Jew)(religieus-joodse beweging)chassidisme, chassidisch, chassied chosed 
Havdalah('afsluitend ritueel op sabbat of feestdag') havdalahavdole 
hazzan('voorzanger') chazanchazzen 
Hebrew(taal; 'joods')Hebreeuws(Ivriet)  
hechsher('koosjerverklaring') hechsjeerhechsjer 
heder (cheder)('Hebr. lagere school') chedercheider 
Hezekiah(Bijbelse naam)Chizkia, Hizkia, Chizkiahu, Jechizkia, JechizkiahuJechizkiahoe  
hin('inhoudsmaat, 0,5 of 7 liter')hinhien  
Hiram('koning: Achiram')ChiramChiram  
Holocaust (Shoah)('sjoa')Holocaust(Sjoa)  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


I

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
illui (iluy)('genie') iloei  
Ima('moeder') ima  
Immanuel(Bijbelse naam)Emmanuel, ImmanuelImanoe El, Immanoeël  
Isaac (Yitzchak)(Bijbelse naam)IsaakJitschak  
Ishmael(Bijbelse naam)IsmaëlJisjmaël  
Israel(Bijbelse naam; land)IsraëlJisraël, Jisraëel  
Issachar(Bijbelse naam)IssacharJisachar  
Ivrit(taal: 'modern-Hebreeuws')(Hebreeuws)Ivriet  
Iyar(maand) iar  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


J

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Jacob (Yakova, Jacqueline)(Bijbelse naam)JakobJaäkov  
Japheth(Bijbelse naam)JafetJefet  
Jedidiah(Bijbelse naam)JedidjaJedidja  
Jeremiah(Bijbelse naam)Jeremia, JirmejaJirmeja  
Jericho(plaatsnaam)JerichoJericho, Jerecho  
Jerusalem(plaatsnaam)JeruzalemJeroesjalajim  
Jesse (Jess, Jessica)(Bijbelse naam)Isaï (Jesse)Jisjai  
Jethro(Bijbelse naam)JetroJitro  
Jew (Jewess, Jewish, Jewishly, Jewry)('jood')jood   
Jezebel(Phoen. prinses' 1K 16) 'immorele vrouw')IzebelIzevel  
Job(Bijbelse naam)JobIov  
Joel(Bijbelse naam)JoëlJoël, Joëel  
Johannes (John, Yana)(Bijbelse naam)(Jochanan)(Jochanan)  
Jonah(Bijbelse naam)JonaJona  
Jonathan(Bijbelse naam)JonatanJonatan  
Jordan(rivier)JordaanJardeen  
Joseph (Jose)(Bijbelse naam)Jozef, JosefJoseef  
Josiah(koning, 2C34:1)Josiahu, JosiaJosjiahoe  
jubilee (Jubilee)('jubeljaar, jubileum')jubeljaarjoveel  
Judah (Yehuda, Yehudi, Yehudit)(Bijbelse naam)Juda, JehudaJehoeda  
Judaica('joodse zaken')judaïca   
Judea(gebiedsnaam)Judea(Jehoeda)  
Judezmo('taal')   Judezmo (Judezmo)
Judith(Bijbelse naam)Jehudit, Judit, JudeesJehoediet  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


K

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Kabballah(mystieke joodse leer)kabbala   
kaddish(bep. gebed)  KaddesjKaddiesj (Aramees)
Kadima(Israëlische politieke partij) Kadima  
Karaism (Karaite)(bep. joodse geloofsopvatting)karaïeten, karaïtisch   
kashruth (kashrut, kashrus)('ritueel geoorloofd zijn') kasjroetkasjres 
kehillah('joodse gemeente') kehila, kahalkaal, kehille, killekehillo (Asjkenazisch Hebr.)
ketubah('huwelijksovereenkomst') ketoeba  
kibbutz('collectieve nederzetting')kibboetskiboets  
kiddush('heiliging', bep. ceremonie) kidoesj  
kippah('kalotje') kipa  
kishke('kippenmaag, darm')  kisjke 
Kislev(maand)kislewkislev  
klezmer(bep. muziek)  klezmer 
knaidel (mv. knaidlach)('noedels')  knejdlech 
Knesset(Israëlisch parlement) Knesset  
knish('pasteitje')  kniesj 
kosher('ritueel geoorloofd') kasjeerkoosjer, kousjer 
kreplach(deeggerecht)  kreplech 
Ktiv Male('schrijfwijze met leesmoeders') ketiev malee  
kugel('gebak')  koegel, koggel, kigel 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


L

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Laban(Bijbelse naam)LabanLavan  
lantzman('landgenoot')  landsman 
latke('pannenkoek')  latkes 
layn('lezen uit Tora')  lajenen 
Leah(Bijbelse naam)LeaLea  
Levi(Bijbelse naam)Levi, Leviet, levietLevi, levi  
leviathan('watermonster')leviatanlivjatan  
Likud(Israëlische politieke partij) Likoed  
Lilith('vrouwelijke demon')LilitLiliet  
Lod(plaatsnaam) Lod  
lulav('palmtak') loelav  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


M

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Ma Nishtana('vraag die kind stelt bij begin sedermaaltijd') Ma Nisjtana  
machzor('gebedenboek') machzormachzer 
Magdalene(voornaam)(Magdala)   
maggid (magid)('prediker, leraar') magied  
mamzer('kind uit verboden relatie') mamzeermamzer 
mandlen('soepnootjes')mangelen, mandlen mangelen, mandlen 
manna(voedsel dat uit hemel viel)mannaman  
Manoah(Bijbelse naam)ManoachManoach  
maqaf('verbindingsstreepje') makeef  
Marah (Mara)(Bijbelse naam)MaraMara  
Marcheshvan(maand) marchesjvan  
Marranism (Marranist, Marranic)(clandestien jodendom onder bekeerlingen)(maraan)   
Masoretic(betr. Hebreeuwse bijbeltekst)masoretisch   
matzo('ongezuurd brood') matsamatse 
mazel tov (mazal tov, mazeltov)('geluk gewenst!') mazal tovmazzel tov, mazzeltofmazaal tob (Sefardisch Hebr.)
medine('staat, land') medinamediene 
Megiddo, Mount(naam berg)MegiddoMegido  
megillah('boekrol') megila, Megilamegille, Megille 
Melchizedek(Bijbelse naam)MelchisedekMalki Tsedek  
menorah('kandelaar') menoramenore 
mentch('heer, integer mens')  mentsj 
meshugge (mashugana, meshuggener)('idioot')  mesjogge, mesjoggaasmesjokke, besjokke (Bargoens)
messiah('Verlosser')messias, MessiasmasjiachMesjieëch 
mezuzah('deurpost')mezoezamezoezamezoeze, mezozzemezoezo (Asjkenazisch Hebr.)
Michael (Mikhail, Michelle, Misha)(Bijbelse naam)MichaëlMichaël, Michaëel  
Michal(Bijbelse naam)MichalMichal  
Midrash('rabbijnse uitleg') midrasj medraas (Sefardisch Hebr.)
mikveh('ritueel badhuis') mikwamikwe 
milchig('met melk bereid')  milchig 
minyan('quorum in synagoge') minjanminje 
Miriam(Bijbelse naam)MirjamMirjam  
mishegoss('gekte, idioterie')  mesjoggaas 
Mishna('leer, Misjna') misjna, Misjnamisjne, Misjne 
mishpocha('familie') misjpachamisjpooche 
mitzvah (mitzva)('gebod, goede daad') mitswamitswe 
Mizrachi('internationale religieus-zionistische organisatie)MizrachiMizrachi  
mizrah('oosten') mizrach  
mohel('besnijder') moheelmool 
moshav (moshava)('Israëlische commune') mosjav  
Mossad(Israëlische geheime dienst) Mossad  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


N

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
naches('genot, plezier')  naaches, naches 
Nahum(Bijbelse naam)NahumNachoem  
Naomi(Bijbelse naam)Noömi, NaomiNoömi  
Naphtali(Bijbelse naam)NaftaliNaftali  
Nathan(Bijbelse naam)NatanNatan  
nebbish('och, helaas!')  nebbisj, nebbech 
Neginoth('voordrachtteken') negina (mv. neginot)  
Nehemiah(Bijbelse naam)Nehemia, NechemjaNechemja  
Netanyahu(Israëlisch politicus) Netanjahoe  
Nevi'im('Profeten' (deel Tora) Neviiem  
niddah('menstruerende vrouw, onreinheid') nida  
Nisan(maand)nisannisan  
nosh('lichte maaltijd, snack')  (nasjen) 
nu('echt!, echt?')  noe 
nudnik('kwezel, zeurkous') noedniknoednik 
Nun(Bijbelse naam)NunNoen  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


O

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Obadiah(Bijbelse naam)Obadja, ObadjahuOvadja, Ovadjahoe  
Obed(Bijbelse naam)ObedOveed  
omer (homer)('inhoudsmaat')omeromer  
Onan(Bijbelse naam)OnanOnan  
orla('voorhuid, vrucht binnen 3 jaar') orla  
oy('ach!')  oi 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


P

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Palestine(gebiedsnaam)Palestina  Palestina (Hebr.-Latijn)
payot('haarlokken') pea (mv. peot)peies 
Pesach (Pascha, Pasch, Paschal, phase)('joods paasfeest')PesachPesach  
pesher('eschatologisch tekstgenre Qumran') pesjer  
pharaoh('Egyptisch koning')faraoparo  
Pharisee(bep. joodse groepering)farizeeër (farizeeën, farizees, farizeïsch)   
Philistine(niet-joods volk)Filistijn   
pidyon haBen (pidyon haben, Pidyon Haben)('ritueel voor eerstgeboren zoon') pidjon haben  
posek('decisor') poseek pouseik (Asjkenazisch Hebr.)
proselyte('bekeerling')proseliet   
punim('gezicht')  ponem 
Purim('Lotenfeest')PoerimPoeriem  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


R

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
rabbi (rebbe)('leraar')rabbi, rabbijn rebbe 
rabbinical('rabbijns')rabbijns   
Rachel(Bijbelse naam)RachelRachel, Racheel  
Rahab(Bijbelse naam)RachabRachav  
Ran(letternaam) Ran  
Raphael(Bijbelse naam)Refaël, RafaëlRefaël, Refaëel  
rebbetzin('vrouw van rabbi')  rebbetsen, rebbetseente 
Rebecca (Rebekah)(Bijbelse naam)RebekkaRivka  
Reuel(Bijbelse naam)ReüelReoeëel  
Rosh Chodesh (Rosh Hodesh)('eerste dag maand') rosj chodesj  
Rosh Hashanah('nieuwjaar') Rosj HasjanaRosj Hasjone 
rosh yeshiva('hoofd Talmoedschool') rosj jesjivarosj jesjieve 
Ruben (Reuben, Reuven)(Bijbelse naam)RubenReoeveen  
Ruth(Bijbelse naam)RuthRoet  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


S

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
Sabaoth('legerscharen')SebaotTsevaot  
Sabbath (Shabbat, Shabbos, shabbos, sabbatianism, Sabbatism, Sabbatist, Sabbatarian)('joodse rustdag')sabbatsjabbatsjabbessjabbos (Askenazisch Hebr.), saba (Sefardisch Hebr.)
Sadducee(bep. joodse groepering)sadduceeër (sadduceeën, sadducees)   
Samson (Shimshon)(Bijbelse naam)SimsonSjimsjon  
Samuel(Bijbelse naam)Samuel, SemuelSjmoëel, Sjmoeëel  
sandek('houdt kind op schoot bij besnijdenis') sandaksandek 
Sanhedrin('rabbinaal hooggerecht')sanhedrinsanhedrien  
Sarah (Sara)(Bijbelse naam)SaraSara  
Sarai(Bijbelse naam)SaraiSarai  
Satan('duivel')satan, Satansatan, Satan  
Saul(Bijbelse naam)Saül, SaulSjaoel  
schlemiel('sukkel, pechvogel')  sjlemiel 
schlep (schlepper)('slepen')  sjlep, sjlepper, sjleppen 
schlimazel('pechvogel')  sjlemazzel 
schmaltz('gesmoten kippenvet; sentimenteel stuk')  sjmalts 
schmooze('besmuikt praten')smoezen, sjmoezen smoezen, sjmoezen 
schmutz('vuil')  sjmots 
schnorrer('bedelaar')  sjnorrer, sjnorren 
schvartze('zwart, orthodox')  sjwarts 
schwa('toonloze klinker') sjwa  
seder('paasviering') sederseider 
selah('afsluiting bij psalmen') sela  
Semitic(taalgroep)Semitisch   
sephirah('(kabbala:) attribuut van God') sfirot sfira
seraph (seraphim)('engel')serafijnseraf  
Seth(Bijbelse naam)SetSjeet  
shadchen('huwelijksmakelaar')  sjadchen 
Shadrach(metgezel van Daniël) Sjadrach  
shalom (shalom aleichem)('vrede, goedendag!') sjalomsjolem 
shamash (shammes)('aansteekkaars') sjamasjsjammessamaas (Sefardisch Hebr.)
shana tova(wens:) 'een goed jaar!') sjana tova  
Sharon(joodse naam)(Ariël) SjaronSjaron  
Shavuot('wekenfeest') SjavoeotSjevoeës 
Shayna('(vr. naam)')  (Sjeintje) 
shehitah('rituele slacht') sjechita  
sheitel('vrouwenpruik')  sjeitel 
shekel (sheqel, sicle)(gewicht; munt)sjekel, sikkelsjekel  
shekinah('zichtbaarheid van God') sjechina  
Shem('zoon Noach')SemSjeem  
Shema(gebed) Sjema  
Shemaiah(Bijbelse naam)SemajaSjemaja  
shemozzle('pech, chaos, ruzie')  sjlemazzel 
Shevat(maand)sebatsjevat  
shibboleth('kenmerk, symbool')sjibboletsjibolet  
shidduch('huwelijk') sjidoechsjiddechsjidoech (Asjkenazisch Hebr.)
shiksa (shikse, schicksa)('niet-joods meisje')  sjikse 
Shiloh (shiloh)(plaatsnaam)SiloSjilo  
Shimon (Simeon)(Bijbelse naam)Simon, SimeonSjimon  
shiur('les uit Tora') sjioersjieër 
shiva('rouwperiode van 7 dagen') sjivasjivve 
Shlomo (Solomon)(Bijbelse naam)Salomo, SalomonSjlomo  
Shoah (Holocaust)(holocaust)(Holocaust)Sjoa  
shochet('ritueel slachter') sjocheetsjouchet 
shofar('ramshoorn') sjofarsjoufer 
shtetl('Oost-Europees stadje')  sjtetl 
shtreimel('joodse bonthoed')  sjtreimel 
shul('synagoge')  sjoel 
siddur('gebedenboek') sidoer  
Sivan(maand)siwansivan  
sofer('schrijver') sofeersoufer 
Succoth (Sukkoth, Succot, Sukkot)(plaatsnaam)SukkotSoekot  
sufganiyah('oliebol') soefgania  
sukkah('loofhut') soekasoeke 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


T

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
tallit('gebedskleed') talliettalles 
Talmud('Leer') Talmoed  
Tamar (Tamara)(Bijbelse naam)TamarTamar  
Tammuz(maand) tammoez  
Tanach (Tanakh)('joodse Bijbel') Tenach, Tanach  
targum('aramese Bijbelvertaling') targoem  
tefilla('gebed, gebedenboek') tefilatefilletefillo (Asjkenazisch Hebr.)
tel('heuvel') tel  
Tel Aviv(plaatsnaam) Tel Aviv  
Terah(Bijbelse naam)TerachTerach  
teraphim('godenbeeldjes')terafimterafiem  
terephah (treyf, trafe, traif, trayf, treif, treife, treyfe, terefah)('niet-koosjer') trefatreifetreef (Hebr.-Surinaams)
teshuva('inkeer, antwoord') tesjoeva  
Tevet(maand)tebettevet  
Tikkun Leil Shavuot('bep. dienst voor Sjavoeot')   Tikoen
Tirzah(Bijbelse naam)TirsaTirtsa  
Tishrei(maand) tisjri  
Tobiah (Tobias, Tobit)(Bijbelse naam)Tobia, TobiahuTovia, Toviahoe  
toches (tush, tushie)('kont')  togestokes (Bargoens)
todah rabah('veel dank') (toda)  
Tophet(plaatsnaam)TofetTofet  
Torah('Leer, vijf boeken Mozes') ToraToire, ToureTouro (Asjkenazisch Hebr.)
treyf (trafe, traif, trayf, treif, treife, treyfe, terephah, terefah)('niet-koosjer') trefatreifetreef (Hebr.-Surinaams)
tsuris('problemen')  sores, tsores 
tzaddik('rechtvaardige') tsadiektsaddek 
tzedakah('liefdadigheid') tsedakatsedoke 
tzimmes('groentenstoofpot')  simmes, tsimmes 
tzitzit (tsitsith)('kwasten aan gebedskleed') tsietsiettsietses 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


V

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
vav(letter) wavwov 

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


Y

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
yad('aanwijsstok voor Tora') jadjad 
Yael(Bijbelse naam)JaëlJaël, Jaëel  
Yahweh(uitspraak Godsnaam) Jahweh, Jahwe  
yarmulke (yarmulka)('kalotje')  jarmoelke 
yekke (Yekke)('Duitse jood')  jekke 
yenta('bemoeizieke vrouw')  jente 
yeshiva('Talmoedschool') jesjivajesjieve 
YHWH (YHVH)(Godsnaam) JHWH  
yid (Yid)('jood')  jid 
Yiddish(taal)  jiddisj, jiddisch; Jiddisj, Jiddisch 
YIVO(organisatie)  YIVO 
Yom Kippur(Grote Verzoendag) Jom KipoerJomkipperJoum Kippoer (Asjkenazisch Hebr.)

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


Z

Engels betekenis Hebr.-Nederlands Hebreeuws Jiddisj andere vormen
z.l.('hun nagedachtenis zij tot zegen') z.l.z.l. 
Zebulun(Bijbelse naam)ZebulonZevoeloen  
Zev(joodse naam) (Zeëv)  
Zilpah(Bijbelse naam)ZilpaZilpa  
Zion(bergnaam; Jeruzalem; verlangen naar Israël)SionTsion, (Sjion)  
Zohar(boek: kabbala) Zohar  

[ spellingregels | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]


Noten

1. [ ^ ] Voorbeeld: Jiddisj treife ('ritueel niet-geoorloofd', 'niet-koosjer'): spellingen in het Engels zijn treyf, trafe, traif, trayf, treif, treife, treyfe, tref, terefah, terephah.