www.sofeer.nl Homepage (logo SHJ)
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
 
Home
Contact    Vragen en tips    Sitemap    English
 
Woordenboek
Spelling
Download
Sofeer
Nieuws

Enquête Sofeer

Let op:

Gebruikt u webmail of is op uw computer geen standaard e-mailprogramma ingesteld? Vul dan het Word-formulier in. Toelichting, test.

1. Algemeen

Sofeer heeft drie delen.
Wilt u aankruisen hoe vaak u deze delen gebruikt?

    dikwijls soms nooit
a. woordenboek
b. spellingchecker
c. help

2. Woordenboek

Bij een woord in het woordenboek staan verschillende gegevens.
Wilt u aankruisen hoe belangrijk die voor u zijn?

    zeker
belangrijk
matig
belangrijk
niet
belangrijk
a. spelling, afbreekplaats(en)
b. lidwoord, meervoud
c. uitspraak, plaats klemtoon
d. taal waaruit het woord komt
e. betekenis
f. verwijzing naar andere Sofeerwoorden

3. Woordenboek

De Sofeer-redactie kan nog meer gegevens over woorden verstrekken.
Wilt u aankruisen hoe belangrijk u mogelijke aanvullingen vindt?

    zeker
belangrijk
matig
belangrijk
niet
belangrijk
a. meer taalkundige gegevens (zoals de woordsoort: werkwoord, bijwoord, enz.)
b. meer informatie over de betekenis
c. informatie over het gebruik (zoals voorbeeldzinnen met het woord)
d. uitspraak die op de computer te horen is
e. verwijzingen naar informatie op internet
f. iets anders, namelijk:
 

4. Woordenboek

De Sofeer-redactie kan ook woorden aan het woordenboek toevoegen.
Wilt u aangeven hoe belangrijk u mogelijke uitbreidingen vindt?

    zeker
belangrijk
matig
belangrijk
niet
belangrijk
a. woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj van vroeger (nu weinig meer gebruikt)
b. meer Bijbelse namen (met plaatsen waar ze voorkomen, betekenis, enz.)
c. meer Israëlische namen (personen, plaatsen, titels, enz.)
d. joodse woorden uit het Nederlands, zoals hoge feestdagen of uitkomen, zodat Sofeer een joods woordenboek wordt
e. verwijzingen naar informatie elders, met name op internet
f. iets anders, namelijk:
 

5. Spellingchecker en Help

Wilt u aankruisen hoe u Sofeer gebruikt bij spellingvragen?
Er is meer dan één kruisje mogelijk.

a. Ik gebruik de spellingchecker niet, ik heb die uitgezet.
b. Ik gebruik de spellingchecker bij al mijn teksten.
c. Ik gebruik de spellingchecker alleen bij woorden uit het Hebreeuws of Jiddisj.
d. Ik verbeter de woorden met rode lijntjes meestal zoals ik denk dat het 't beste is (zoals vergelijkbare andere woorden, 'op het gevoel', enz.)
e. Ik vraag bij woorden met rode lijntjes meestal aan Sofeer om voorstellen tot verbetering te doen.
f. Ik raadpleeg bij woorden met rode lijntjes nogal eens het woordenboek van Sofeer.
g. Als een woord met een rood lijntje niet in het woordenboek staat, raadpleeg ik de spellingregels van Help.
  h. Ik vind in Help de spellingregels met de volgende nummers niet duidelijk:

6. Help

Wilt u aankruisen wat u van Help vindt?
Er is meer dan één kruisje mogelijk.

a. Ik gebruik Help niet of ik heb over Help geen mening.
b. Ik ben tevreden over Help.
c. Ik vind de technische hoofdstukken 2-5 van Help te ingewikkeld of te uitvoerig.
d. Ik vind de spellinghoofdstukken 6-9 van Help te ingewikkeld of te uitvoerig.
  e. Ik mis in Help het volgende:

7. Thuis raken in Sofeer

In computerprogramma's moet je thuis raken.
Wat kostte u bij Sofeer de meeste moeite?


8. Technische problemen?

a. Als u technische problemen hebt ondervonden bij de installatie of het gebruik van Sofeer, wat voor problemen waren dat dan?

b. Als u technische problemen aan de helpdesk hebt voorgelegd, bent u dan tevreden over de verleende assistentie?

ja
nee, want:
 
niet van toepassing

 

9. Attendering

Hoe bent u op Sofeer geattendeerd?
Bijvoorbeeld via kennissen, of via een bericht in de media?
Wilt u uw antwoord zo concreet mogelijk specificeren; bijvoorbeeld: "website X" of "artikel in [tijdschrift] Y" of "radioprogramma Z"?


10. Downloaden

Langs welke weg hebt u Sofeer verkregen?

gedownload vanaf de website van de TST-Centrale (Instituut voor Nederlandse Lexicologie)
gedownload na persoonlijk contact met de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands (www.sofeer.nl)
gekregen op cd
gekregen via kennissen
anders, namelijk:
 

Als u Sofeer hebt gedownload, bent u tevreden over de downloadprocedure?

ja
nee / ik zou graag het volgende anders willen:
 

11. Tot slot

Wilt u ons hieronder verdere suggesties doen om Sofeer te verbeteren?
U kunt bijvoorbeeld dingen noemen die u lastig of onhandig vindt, of vergissingen die u bent tegengekomen, of andere dingen die beter kunnen.


      

Opmerking: in sporadische gevallen blijkt de automatische verzending niet goed te werken.
In dat geval kunt u het ingevulde formulier als volgt "met de hand" verzenden:
  1. Selecteer met de muis of met Ctrl+A de ingevulde vragenlijst (de vragenlijst, inclusief uw antwoorden, wordt geselecteerd; de achtergrondkleur van de pagina verandert in blauw);
  2. druk op Ctrl+C (om de pagina te kopiëren);
  3. open MS Word en zorg dat er een lege pagina op het scherm staat;
  4. druk op Ctrl+V (de gekopieerde tekst [=ingevulde vragenlijst] wordt geplakt in de Wordpagina; het kan even duren voordat die zichtbaar wordt);
  5. sla de Wordpagina op onder een zelf te kiezen naam;
  6. verstuur ten slotte dat Word-document als bijlage naar info@sofeer.nl

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Als u later nog dingen te binnen schieten, zoals verdere suggesties om Sofeer te verbeteren, wilt u ons daarover dan informeren via info@sofeer.nl?
U bewijst daarmee ons en Sofeer een belangrijke dienst.

De samenstellers
 


Als u uw e-mailadres aan ons opgeeft, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Sofeer.

Contact: info@sofeer.nl