www.sofeer.nl Homepage (logo SHJ)
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
 
Home
Contact    Vragen en tips    Sitemap    English
 
Woordenboek
Spelling
Download
Sofeer
Nieuws

Sofeer: Installatie mislukt?

Net als bij alle computersoftware, kan ook bij Sofeer het installeren incidenteel mislukken. In dat geval adviseren wij u het volgende:
 


Stap 0: Gebruikt u Office 2010?

Onlangs is ons gebleken dat de meest recente versie van Office (Office 2010 met Word 2010) niet goed samenwerkt met Sofeer.

Als u Office 2010 hebt geïnstalleerd, kunt u Sofeer dus niet gebruiken. Wij zoeken een oplossing voor dit probleem.

In de tussentijd kunt u de woordenboekinformatie van Sofeer online raadplegen. Onze excuses voor het ongemak.
 


Stap 1: Nederlandse spellingcontrole aanwezig?

Om Sofeer te kunnen installeren, moet op uw computer al een Nederlandse spellingcontrole zijn geïnstalleerd voor MS Office.

In de Nederlandse en Belgische versie van Word® en Office® is standaard een spellingcontrole voor het Nederlands aanwezig.
Gebruikt u een andere versie van Office of Word, bijvoorbeeld de Engelse of de Israëlische, dan ontbreekt die Nederlandse spellingcontrole.

Als op een computer de Nederlandse spellingcorrector niet aanwezig is, kunt u Sofeer niet installeren. U kunt zo'n spellingcorrector wel apart aanschaffen [ meer informatie ].
 


Stap 2: Download Sofeer opnieuw

Probeer Sofeer opnieuw te downloaden:

 1. Verwijder de oude versie van Sofeer (dit is niet echt nodig, maar omdat de vorige installatie mislukte, is het in dit geval beter om "met een schone lei" te beginnen);
   
 2. Verwijder zonodig Sofeer.dot.
  Bij het de-installeren kan onbedoeld een zogeheten verborgen bestand ("hidden file") met Sofeer-instellingen zijn achtergebleven.
  Dat bestand heet meestal Sofeer.dot en staat doorgaans in de map C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICExy\STARTUP, waarin xy een getal is dat afhangt van de Office-versie die u gebruikt: ...\OFFICE10\... bij Office XP, ...\OFFICE11\... bij Office 2003, en ...\OFFICE12\... bij Office 2007.

  Ga als volgt te werk om het verborgen bestand te vinden en te verwijderen:
   

  • Start Windows Verkenner (vanuit Start, of met de toetscombinatie [Windows]+E, of klik op het bureaublad op de icoon "Deze computer").
    
  • Kies in Windows Verkenner voor "Geavanceerd zoeken" en vink vervolgens aan dat u ook "verborgen bestanden" wilt zoeken.
   (Raadpleeg hiervoor zonodig de Helpfunctie van Windows.)
    
  • Ga naar de juiste map: Deze computer > C: > Program Files > Microsoft Office > Office12 (of Office11 of office10) > Startup
   Of gebruik de functie "Zoeken" in Verkenner:
   • Geef in het vakje "Zoeken:" als bestandsnaam op: *sofeer*.dot
    (Let op: de twee sterretjes zijn nodig omdat het bestand soms een iets andere naam kan hebben, bijvoorbeeld $sofeer.dot.)
   • Het zoeken kan geruime tijd duren. Wacht tot de computer klaar is met zoeken.
     
  • Als er een bestand Sofeer.dot is gevonden, verwijder dat dan handmatig (klik met de rechter muisknop op de bestandsnaam en kies daarna in het popup-menu voor Verwijderen).
    
 3. Download Sofeer opnieuw van de site van de TST-Centrale;
   
 4. Schakel op uw computer andere actieve programma's uit.

  (Let op: met name openstaande e-mailprogramma's kunnen voor problemen zorgen bij de installatie van Sofeer!);
   

 5. Installeer Sofeer vanaf het nieuw gedownloade installatiebestand.

  (Tip: voor meer gedetailleerde instructies kunt u ook de online Helpfunctie van Sofeer raadplegen, paragraaf 2.2.2 [downloaden en installeren], 2.3 [verwijderen] en 2.4 [veel gestelde vragen]).


Stap 3: Is de installatie gelukt?

Open MS Word. Als linksboven de drie Sofeer-knoppen knop Spelling knop Woordenboek Sofeer knop Help zichtbaar zijn, is de installatie geslaagd.

Als de knoppen niet zichtbaar zijn, ga dan door met stap 4.
 


Stap 4: Is Sofeer onzichtbaar aanwezig?

Zorg dat MS Word geopend is.

Typ in uw document het onzinwoord "abihal".
Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dat woord. Als Sofeer werkt, ziet u de volgende vijf suggesties: Abihaïl Abichaïl Abigal Avigal Avital.

abihal-test

Als deze vijf suggesties getoond worden terwijl de Sofeerknoppen niet zichtbaar zijn, is Sofeer actief maar is er iets mis met de Sofeerknoppen. Ga dan door naar stap 5.

Als de suggesties "Abihaïl (etc.)" niet worden getoond, dan is bij het downloaden of installeren van Sofeer iets fout gegaan.
U kunt nog een keer opnieuw proberen Sofeer te downloaden (stap 2).
Mislukt ook dan de installatie, dan verzoeken wij u het probleem voor te leggen aan de helpdesk van de TST-Centrale, servicedesk@inl.nl.
 


Stap 5: Sofeerknoppen zichtbaar maken

Na een succesvolle installatie dienen in Word linksboven de drie Sofeerknoppen knop Spelling knop Woordenboek Sofeer knop Help zichtbaar te zijn.

Wanneer die niet zichtbaar zijn, controleer dan in Word via Beeld > Werkbalken in de lijst van beschikbare werkbalken of daar een werkbalk "Sofeer" genoemd wordt, die u kunt aanvinken.

(Bij Word 2007 moet men klikken op 'invoegtoepassingen' (en niet op spellingcontrole), om de drie knoppen te voorschijn te brengen.)

activering Sofeer werkbalk

Zijn de drie Sofeerknoppen nu wel zichtbaar, dan is de installatie geslaagd.

Lukt het niet om de knoppen zichtbaar te maken, of is de Sofeer-werkbalk afwezig, dan kunt u nog een keer opnieuw proberen Sofeer te downloaden (stap 2).
Mislukt ook dan de installatie, dan verzoeken wij u het probleem voor te leggen aan de helpdesk van de TST-Centrale, servicedesk@inl.nl.
 


Stap 6: Als niets helpt, de helpdesk

Lukt het niet om Sofeer correct te installeren, dan is het verstandigste om uw probleem voor te leggen aan de helpdesk van de TST-Centrale, servicedesk@inl.nl.

Mocht het niet lukken om er met deze aanwijzingen uit te komen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 


Als u uw e-mailadres aan ons opgeeft, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Sofeer.

Contact: info@sofeer.nl