www.sofeer.nl Homepage (logo SHJ)
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
 
Home
Contact    Vragen en tips    Sitemap    English
 
Woordenboek
Spelling
Download
Sofeer
Nieuws

Nieuws

Hoe verder met Sofeer? -

Uitkomsten van de Sofeerenquête

Nu Sofeer een half jaar bestaat, mogen we met vreugde vaststellen dat het programma veel waardering oogst. Niet alleen wordt het veel gedownload, maar ook zijn de gebruikers er zeer betrokken bij. Dat blijkt uit de enquête die wij in maart hielden: een onverwacht groot deel van de aangeschreven gebruikers vulde die in, en vaak heel uitvoerig. Alle inzenders hartelijk bedankt! Inmiddels hebben wij onder hen twee exemplaren van het Oranje Boekje verloot.

Vooral het Sofeerwoordenboek is populair: alle onderdelen daarvan vindt een meerderheid van de inzenders "zeer belangrijk".
Het gebruik van de Sofeer spellingchecker is iets minder intensief, en blijft voornamelijk beperkt tot woorden uit het Hebreeuws en Jiddisj. Kennelijk een geval van 'onbekend maakt onbemind': dat Sofeer momenteel ook voor "gewoon" Nederlands de meest geavanceerde en actuele spellingchecker in MS Word is, is blijkbaar nog niet algemeen bekend.
 

Uw wensen

Met het oog op de verdere ontwikkeling van Sofeer waren wij vooral benieuwd welke wensen er leven. Overduidelijk kwam naar voren dat gebruikers vooral de betekenisinformatie van woorden belangrijk vinden: die moet uitgebreider, en er moeten méér woorden worden opgenomen.

Wij vroegen u ook naar problemen die u met Sofeer hebt ondervonden, en of die naar tevredenheid waren opgelost. De overgrote meerderheid had gelukkig geen moeilijkheden ontmoet. Wanneer die er wel waren, ging het bijna altijd om installatieperikelen die ook al bij onze helpdesk waren gemeld. Inmiddels hebben we de informatie en tips hierover op onze website aangevuld en verduidelijkt, en dat schijnt te helpen.

Verder blijft het lastig dat Sofeer alleen gebruikt kan worden onder Windows. Momenteel bestuderen we de mogelijkheden om ten behoeve van gebruikers van Apple, Linux, en dergelijke de informatie uit het Sofeerwoordenboek afzonderlijk via internet beschikbaar te stellen.

De grootste wens van de gebruikers is uitbreiding van het woordenboekmateriaal. Wat extra menskracht kunnen we daar nog wel bij gebruiken. Als u actief wilt worden voor de stichting, en met name als u wilt meehelpen om materiaal voor ons te verzamelen, aanvaarden wij die hulp heel dankbaar!

Uw reactie horen wij graag op info@sofeer.nl.
 


Als u uw e-mailadres aan ons opgeeft, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Sofeer.
 


Contact: info@sofeer.nl