Chag Haäsief

afbreking: Chag Ha·ä·sief [ ? ]
  [uitspraak: Chağ] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'feest van de inzameling (van de oogst)' (Ex. 23:16);  

  benaming voor: Soekot(2) [ ? ]

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-