hosjanot

afbreking: ho·sja·not [ ? ]
lidwoord: de  
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'hosanna's';  

  liturgische smeekbeden tijdens Soekot(2), met hosanna als refrein [ ? ]

zie ook: hosanna  

© SHJ Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, 2010-